Ruimte

Ruimte kunnen we onderverdelen in Afstanden en oppervlakteHistorische kaarten en Kaarten, luchtfoto's en Satellietbeelden. Ook     GemeentenHavens en waterwegen en Sterrenkunde horen hier thuis maar hiervoor verwijzen naar andere pagina's in deze website.

Ruimte
Ruimte

Afstanden op oppervlakten

Wat

Diverse sites laten toe afstanden en oppervlakten te meten op kaartmateriaal of luchtfoto's.

Bronnen

Type

Bron

Informatieaanbod

 

URL Google Earth Google Earth is een vrij te downloaden applicatie van Google Inc. waarmee men vrijwel elke plek op de wereld kan opzoeken met behulp van satellietfoto's en luchtfoto's. Dit programma omvat een eenvoudige tool waarmee men vrij vlot afstanden in een gebied naar keuze kan meten.  
URL Google Maps Google maps in de websiteversie van Google Earth. Dit kun je gebruiken zonder iets te installeren. Afstanden meten doe je met een rechtermuisklik. Sluit je je lijn dan wordt ook de oppervlakte berekend.  
URL Geopunt

Ook via Geopunt kan je nauwkeurige afstanden meten en hoogteprofielen opmaken. Dit doe je via de knop Tools rechts onderaan.  

 

URL Plotaroute Via deze site kun je routes uitstippelen, afstanden berekenen en zelfs eenvoudige kaartjes maken en exporteren naar allerlei formaten dus perfect over te zetten naar je GPS of Smartphone  
URL Topomapviewer Via deze site kun je routes uitstippelen, afstanden berekenen en zelfs eenvoudige kaartjes maken  

Didactische suggesties 

 • Via deze sites of programma's kunnen afstanden tussen punten in je regio gemeten worden. Verder kan je ook de afstand van een afgelegde weg bepalen of de omtrek en oppervlakte van bijvoorbeeld marktplein of bos gemeten worden. Dit kan zowel door de leerkracht als de leerling gebeuren.

 

Ruimte

Historische kaarten

Wat

Heel wat historisch kaartmateriaal is beschikbaar voor Vlaanderen. Sommigen zijn zeer grootschalig en geven een zeer gedetailleerde weergave van het landschap uit de tijd van opname. 

Bronnen

Type

Bron

Informatieaanbod

 

URL Vlaamse Overheid Geopunt is de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie, en het uithangbord van het samenwerkingsverband voor geografische informatie in Vlaanderen. Deze site geeft je toegang tot belangrijk historisch kaartmateriaal. Je kan er je omgeving bekijken op de Fricx kaart van 1712, op de uiterste gedetailleerde Ferrariskaart van 1771, op de Vandermaelenkaart van 1846 en op de Poppkaart van 1842)    
URL NGI De Vandermaelenkaart  uit ca. 1851  
BOEK Lannoo Atlas Farraris (isbn:978-90-209-8138-4)   

Didactische suggesties 

 • Met historische kaarten kun je de huidige situatie vergelijken met hoe het vroeger was. Hieruit kun je afleiden welke al dan niet grondige veranderingen het landschap sinds het maken van de kaart ondergaan heeft.  

 • De kaarten kunnen online geraadpleegd worden of worden afgedrukt. Door middel van wat knip- en plakwerk (digitaal dmv Autostitch) kan een grotere kaart verkregen worden. Dit kan uiteraard enkel als het materiaal vrij is van auteursrecht.

 

 

Ruimte

Kaarten, luchtfoto's en satellietbeelden

Wat

Heel wat kaarten, luchtfoto's en satellietbeelden zijn online raadpleegbaar. Orthofoto's zijn gecorrigeerde luchtfoto's m.a.w. de afstanden en oppervlaktes zijn juist. Schuine luchtfoto's of birds eye images geven een gedetailleerd, maar niet geografisch correct beeld. 

Bronnen

Type

Bron

Informatieaanbod

 

URL Geopunt Vlaanderen Geopunt is de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie.  Via Geopunt kun je heel wat ruimtelijke informatie vinden voor het Vlaamse Gewest. Naast luchtfoto's van verschillende opnamemomenten kun je er bijvoorbeeld ook gewestplannen en bodemgebruikskaarten en nog veel meer  terugvinden.   
URL Google Maps Op Google Maps kan je je omgeving bekijken via een stratenplan, satellietbeelden en een terreinweergave.  Bij deze laatste optie krijg je een beeld met hoogteverschillen, waterlopen, industrie- en natuurgebieden aangeduid.  In- en uitzoomen is zeer makkelijk via een muis met scroll-knop. Door het gele mannetje naar de gewenste locatie te verslepen kun je streetviewbeelden bekijken.   
URL Google Earth Pro Wanneer je de gratis software Google Earth installeert (via http://earth.google.com), worden satellietbeelden op een virtuele wereldbol geprojecteerd waardoor je een 3D-effect krijgt.  Je kan de beelden draaien en kantelen en extra "lagen" van gegevens weergeven zoals gebouwen in 3D, voor zover die reeds ontwikkeld werden voor jouw streek.  Zeer interessant zijn de historische luchtfoto's die je voor jouw regio kan bekomen via het menuknopje met het klokje bovenaan.  
URL Microsoft Live Maps Op Live Maps (van Microsoft) krijg je gelijkaardige functies.  Door op "3D" te klikken kan je Virtual Earth installeren, waardoor je 3D-funties kan gebruiken.  De kaarten van Live Maps zijn algemeen van betere kwaliteit wanneer sterk wordt ingezoomd. Maar satellietbeelden zijn nog niet van alle steden beschikbaar. Van de grote steden is er een indrukwekkend in vogelvlucht-zicht.  Dit zijn luchtfoto's die je vanuit een hoek kan bekijken in plaats van enkel in bovenaanzicht . Deze bekom je via rechermuistoets na inzoomen op grote en middelgrote centra.    
URL

OpenStreetMap

Via openstraatmaps kan je mooie en verzorgde kaarten van je eigen woonomgeving opzoeken. Positief aan dit kaartmateriaal is dat het vrij te gebruiken is. Ook het niet voorkomen van reclame is een pluspunt.  

Didactische suggesties  

 • Luchtfoto's vormen een ideaal werkmateriaal om de eigen regio of ander gebied te leren kennen. 
 • Geheime-hoekjes fiche: Wanneer je gaat wandelen met kinderen kunnen sommige terreinen afgesloten zijn of te gevaarlijk, of gewoonweg onzichtbaar van op de begane grond, bvb. de vorm van een kerk of een fabrieksterrein.  Om deze elementen toch te laten ontdekken kunnen luchtfoto's een belangrijke aanvulling zijn op de waarnemingen op terrein. 
 • Kinderen kunnen zich op luchtfoto's nog beter oriënteren dan op kaarten.
 • Luchtfoto's vormen de ideale basis om een kaart te maken. Dit kan digitaal door verschillende zaken van de luchtfoto over te tekenen (straten, bossen, beken en rivieren, ...) in een tekenprogramma (bvb Inkscape) of analoog met kalkpapier.
 • De hoogte van een locatie bepalen aan de hand van hoogtelijnen op de topografische kaart.
 • Route bepalen tussen twee punten naar keuze. De leerkracht kan een routedictee voorlezen terwijl de leerlingen op kaart proberen mee te volgen.
 • Lengte- en breedtecoördinaten opzoeken van bepaalde plaatsen, of d.m.v. coördinaten een plaats zoeken. Via Google Earth kan je de coördinaten voor nabijgelegen locaties opzoeken. In Google Maps kan je deze coördinaten ingeven in het zoekbalkje.
 • Specifieke plaatsen op aarde bezoeken zoals de Eifeltoren, woestijnen, tropisch regenwoud, vulkanen,.... Dit kan d.m.v. opgegeven coördinaten.
 • Op diverse kaarten en luchtfoto's wordt de kaartschaal afgebeeld. Hiermee kunnen leerlingen de afstanden tussen twee punten bepalen. 
 • Een gewestplan van je gemeente of een deel ervan kan aangebracht worden bij de discussie hoe we onze ruimte inrichten. Ook de diverse landschappen (landelijk, industrie, recreatie, natuur,...) kunnen hiervan afgeleid worden.