Mens

Eindtermen Wereldoriëntatie-Mens

De Eindtermen Wereldoriëntatie-Mens omvatten vooral sociale competenties. Het is weinig relevant om in dit verband inhoudelijke bronnen voor omgevingsonderwijs aan te reiken. Dat belet echter niet dat deze eindtermen dienen te worden nagestreefd bij uitstappen, excursies, interviews en andere werkvormen. 

Buddy mensen in armoede