Levensbeschouwing / Godsdienst

Levensbeschouwing / Godsdienst kunnen we onderverdelen in Heiligen, Kerken en kapelletjes, Levensbeschouwelijke symboliek en Parochies

godsdienst
Levensbeschouwing / Godsdienst

Heiligen

Wat

In je directe omgeving kom je heel wat heiligennamen tegen. Onderstaande bronnen laten toe om hierover informatie op te sporen.   

Bronnen

Type

Bron

Informatieaanbod

 

URL Heiligennet Overzicht van heiligen die voorkomen op de Romeinse kalender  
URL Wikipedia Patroonheiligen  
BOEK Sanctorum. Heiligen Herkennen. Jo Claes e.a., uitgeverij Davidsfonds, 2007, 296 blz.,  ISBN 9077942289 Naslagwerk over 1500 heiligen en zaligen, met biografie en illustraties met meer uitleg over de herkomst en betekenis van de attributen   

Didactische suggesties 

  • Bovenstaande bronnen bieden de leerkracht heel wat informatie over plaatselijke en vaak minder gekende heiligen.
  • Bovenstaande internetbronnen kunnen online of afgeprint door leerlingen geraadpleegd worden. Je kan ze bijvoorbeeld een identiteitskaart  van de lokale patroonheilige van de parochie laten opmaken. Voorzie een lege identiteitskaart waarin gegevens zoals naam, geboortejaar (ongeveer), geboorteplaats, patroon van .... , attributen, enz. kunnen ingevuld worden.

 

Levensbeschouwing / Godsdienst

Kerken en kapelletjes

Wat

Kerken en kapelletjes vormen belangrijke landschapselementen in Vlaanderen. Ze behoren tot het religieus en cultureel erfgoed. In onze tijd is hun religieuze functie voor vele mensen sterk vermindert, maar ze blijft bestaan. 

Bronnen

Type

Bron

Informatieaanbod

Hoe bron raadplegen

URL Kapelletjes in Vlaanderen Een recente foto-inventaris van kapelletjes, grotten, kruisen en nisjes in Vlaanderen, geordend per provincie.    
URL Kerken in Vlaanderen Groeiende collectie foto's van kerkgebouwen in Vlaanderen.  De foto's zijn recent genomen (vanaf 2003) en tonen een kerk meestal vanuit verschillende hoeken. Soms zijn er ook interieurfoto's. Je kan zoeken via bisdom, patroonheilige, gemeente of postcode   
BOEK Geybels H., Kapellen in Vlaanderen, Davidsfonds, 2006, ISBN 9789058263384

Didactische suggesties 

Bovenstaande bronnen bieden de leerkracht heel wat informatie over het plaatselijk religieus erfgoed. 

 

Levensbeschouwing / Godsdienst

Parochies

Wat

In de rooms-katholieke Kerk is een parochie een gemeenschap van gelovigen waarvan de herderlijke zorg aan een pastoor is toevertrouwd. De pastoor kan hiervoor worden bijgestaan door een parochievicaris, beter bekend als kapelaan of onderpastoor.  In Vlaanderen worden de materiële belangen van een parochie (woning van de pastoor, onderhoud van gebouwen, ... ) behartigd door de kerkfabriek. Voor het beleid van de pastorale taken en inhoudelijke werking laten pastoors zich meer en meer bijstaan door een "parochieraad" of "parochieploeg", waarin naast de pastoor ook andere verantwoordelijke parochianen meewerken, bijvoorbeeld de verantwoordelijken voor catechese, liturgie, ziekenbezoek, zangkoor, ... 

Bronnen

Type

Bron

Informatieaanbod

 

URL Kerknet Deze site laat doe een gewenste parochie op te zoeken door middel van de postcode.   
URL Wikipedia Via Wikipedia kan een lijst geraadpleegd worden van alle parochies per Bisdom. Per parochie wordt de naam gegeven (dit is ook de naam van de patroonheilige), het dorp, gehucht of wijk dat met de parochie overeenkomt.   

Didactische suggesties 

  • Bovenstaande bronnen bieden de leerkracht en leerling heel wat informatie over plaatselijke parochies.