Natuur

Dit luik met betrekking tot natuur splitsen we hieronder op in Boerderij en plattelandNatuurgebieden, NME-centra, Planten en dieren, Bodem en ondergrondSterrenkunde en Weer en klimaat.

Natuur
Natuur

Boerderij en platteland

Wat

Een bezoek aan het platteland en boerderij biedt heel wat didactische mogelijkheden.

Type Bron Informatieaanbod  
URL vzw Plattelandsklassen Plattelandsklassen vzw wil jongeren op een educatieve manier in contact brengen met land– en tuinbouw en het platteland en ondersteunt en ontwikkelt educatieve initiatieven rond deze thema's.  Op deze site vind je heel wat educatieve intitiatieven en verzorgde didactische materialen.   
URL Provincie Oost-Vlaanderen Alle landbouweducatieve centra en mogelijkheden binnen de Provincie Oost-Vlaanderen worden opgesomd per locatie. Deze site vormt een goede basis voor een boerderijbezoek en plattelandsuitstap.  

Didactische suggesties 

 • Via deze sites kan de leerkracht een plattelandsuitstap voorbereiden
 • Grassprietdossiers kunnen afgedrukt worden en bieden uitstekend lesmateriaal m.b.t. landbouweducatie

 

Natuur

Natuurgebieden

Wat

Natuurgebieden vind je in elke regio. Ze bieden heel wat didactische mogelijkheden. Niet enkel de grote gekende natuurgebieden zijn interessant, ook in kleine en vooral nabijgelegen natuurgebiedjes kan heel wat geleerd en beleefd worden.

Bronnen

Type

Bron

Informatieaanbod

Hoe bron raadplegen

URL vzw Natuurpunt Links en informatie over alle natuurgebieden in Vlaanderen.   
URL Geopunt Vlaanderen Via Geopunt kun je natuurgebieden en de biologische waarderingskaart raadplegen. Dit stelt je in staat waardevolle stukjes natuur in je regio terug te vinden.   instructievideo
URL Vlaamse overheid Vele gemeentesites geven informatie over lokale natuurgebieden. Op deze site vind je links naar de websites van alle gemeenten van Vlaanderen.    

Didactische suggesties 

 • Via deze sites kan je met je leerlingen nabijgelegen natuurgebieden opzoeken
 • Achtergrondinformatie (soorten, wandelingen, ...) met betrekking tot natuurgebieden kan gezocht worden

 

Natuur

Dieren en planten

Wat

Diverse sites laten toe informatie over fauna en flora op te zoeken. Sommige sites laten determinatie van een dier- of plantensoort toe. Hoewel deze informatie niet locatiegebonden is, kunnen deze sites toch gebruikt worden binnen omgevingsonderwijs daar ze bijna overal toepasbaar zijn.

Bronnen

Type

Bron

Informatieaanbod

Hoe bron raadplegen

URL Soortenbank.nl  Soortenbank biedt een databank met zeer diverse info en foto's van dieren (vogels, insecten, vissen, en andere), planten en paddenstoelen in Nederland. Je kan er ook sleutels vinden om de dier- en plantensoorten te determineren of op naam te brengen.   
URL Bomen-determineren Een interactieve determinatietabel voor bladeren, alsook een lijst met bomen van bij ons met foto's van blad, schors, vrucht, schets van de totale boom en extra info. Je kan ook zoeken op zicht: foto's van de meest voorkomende bladeren zijn ondergebracht op één pagina   
URL Waarnemen.be Op waarnemen.be, via ontdek omgeving  vind je door gebruikers gemaakte meldingen van (zeldzame) dieren en planten in je regio.  

Didactische suggesties 

 • Meer informatie zoeken over een gekend dier of plant door de naam in te geven via de zoekfunctie. 
 • Vogelgeluiden beluisteren van gekende vogelsoorten
 • Op naam brengen van dier en plantensoorten. Op bovenstaande sites vind je vrij eenvoudige determinatiesleutels van de vogels en bomen terug. Leerlingen kunnen op basis van een waarneming of op basis van een foto een vogel of boom op naam brengen in een ICT-moment. 
 • Streekherbarium aanleggen. Laat de kinderen bladeren verzamelen in de nabije omgeving of bos en laat ze zelfstandig de determinatietabel online gebruiken om de bladeren te op naam te brengen. Pas wel op dat geen bedreigde planten geplukt worden (zie rode lijst voor de bedreigde planten en dieren in België). De beschermde planten en dieren voor vind 

 

 

Natuur

Bodem en ondergrond

Wat

Natuur- en Milieu-educatie (vaak afgekort tot NME) betreft alle vormen van - systematische en planmatige - leeractiviteiten met betrekking tot natuur, ecologie, milieu, landschap en duurzaamheid. 

Bronnen

Type

Bron

Informatieaanbod

Hoe bron raadplegen

URL

Databank Ondergrond Vlaanderen

Via deze site kan je heel wat informatie opzoeken over de bodemrijkdommen en natuurlijke grondstoffen van Vlaanderen.  
URL Geopunt Via natuur en milieu, bodem, bodemkaart kan je de bodems van je omgeving bepalen.  

  

Natuur

Sterrenkunde

Wat

Hoewel sterrenkunde en omgevingsonderwijs op het eerste zicht contradictorisch lijken, kan sterrenkundige informatie toch sterk omgevingsgericht zijn. Zo kun je via het programma stellarium de lokale sterrenhemel op een welbepaald moment simuleren. Ook informatie over hoog- of laagwater kan bij een strandbezoek heel belangrijk zijn.

Bronnen

Type

Bron

Informatieaanbod

Hoe bron raadplegen

URL Stellarium.org Het programma Stellarium kun je via deze link gratis downloaden en installeren. Het laat je toe om de sterrenhemel voor een bepaalde plaats en een bepaald moment te simuleren. De posities van sterrenbeelden, planeten, maanstanden kunnen exact bepaald worden voor een door de gebruiker bepaald moment.    
URL KMI Met de website van het KMI kan het uur van zonsopkomst en zonsondergang bepaald worden.  
URL KMI  Vanuit de website van het KMI kan het uur van hoog en laagwater bepaald worden.  
URL VVS Via de Vlaamse vereniging voor Sterrenkunde kan je een sterrenkundige vereniging in je buurt opsporen.  

Didactische suggesties 

 • Door middel van het programma Stellarium kun je een avondje sterrenkijken prima voorbereiden. Dit programma laat je toe de exacte positie van sterrenbeelden en planeten op voorhand te bepalen. 
 • Specifieke hemellichamen kunnen met dit programma gedetermineerd worden. Zie je bijvoorbeeld in een bepaalde richting een ster of planeet, simuleer met het programma de plaats en tijdstip en determineer wat je zag. Zo is bijvoorbeeld Venus soms 's morgens of 's avonds reeds vroeg en vrij lang zichtbaar.  
 • De uren van zonsopkomst en zonsondergang kunnen vlot via de site van het KMI gehaald worden. 
 • Met een multimediaprojector en laptop in de klas kan met Stellarium je een planetarium creëren. 

 

Natuur

Weer en klimaat

 

Wat

Heel wat bronnen bieden online informatie over het weer en het klimaat. Dit omvat weerkaarten, weerberichten, weersvoorspellingen als klimaatsgegevens over langere perioden van een nabijgelegen weerstation.  

Bronnen

Type

Bron

Informatieaanbod

 

URL Meteox.be Een buienradar met bewegende beelden van de buienzones de afgelopen 24 uur, alsook beelden van de verwachte regenzones voor de komende 3 uur en de komende 3 dagen. Daarnaast vind je een geanimeerde temperatuur- en luchtdrukkaart en satellietfoto's van Europa.  Je kan ook je woonplaats markeren zodat ingezoomd wordt op dit gebied  
URL Koninklijk Meteorologisch Instituut Op de site van het KMI vind je naast een weerbericht en -voorspelling ook wolkenfoto's en buienradarbeelden. Verder worden klimaatsgegevens per maand aangeboden voor België en klimatogrammen voor verschillende Belgische stations en stations over de hele wereld.   
URL Google Earth Google Earth is een vrij te downloaden applicatie van Google Inc. waarmee men vrijwel elke plek op de wereld kan opzoeken met behulp van satellietfoto's en luchtfoto's. Dit programma laat toe buienradarbeelden op je kaart te projecteren zodat je regenzones voor jouw regio kunt waarnemen.  

Didactische suggesties

 • Klimaatsgegevens over een langere periode van een nabijgelegen weerstation kunnen gebruikt worden in een wiskundeles voor het opmaken van grafieken en diagrammen. 
 •  De leerlingen kunnen op pc's met een internetaansluiting een eigen weersvoorspelling maken aan de hand van de info op deze site.  De leerlingen kunnen opzoeken of het in het komende uur zal regenen, bewolkt zal zijn, wat de temperatuur is, en meer, plaatselijk of voor een ruimer gebied. In groepjes kan dit weerbericht dan gepresenteerd worden. 
 • Wanneer je buitenactiviteiten gepland hebt, is het altijd interessant eens na te gaan of er geen buien in je regio aanwezig zijn.